Mercedes-Benz

FAQ carrosserieherstelllingen

Schade aan uw wagen?    
Vind hier de antwoorden op al uw vragen. 

 1. Wie heeft er recht op een vervang wagen?

  Wanneer uw wagen in carrosserie herstelling komt bij Mercedes-Benz Mechelen krijgt u van ons een vervangwagen ter beschikking voor de duur van uw herstelling. Dit zowel met als zonder tussenkomst van uw verzekering.

   

 2. Opdracht via verzekeringen wat moet ik doen?

  Voor een snel verloop van de herstelling is het aangeraden om binnen de 24 uur een aangifte te doen bij u verzekeringsmaatschappij. Hierbij is het belangrijk dat u meld dat de wagen zal hersteld worden bij Mercedes-Benz Mechelen. Via deze weg worden wij bij Mercedes-Benz Mechelen aangesteld als hersteller en zal uw dossier naar ons worden verstuurd.

   

 3. Opdracht via verzekeringen wat doet Mercedes-Benz Mechelen voor u?

  Nadat u melding heeft gemaakt bij uw verzekering dat de wagen hersteld wordt bij Mercedes-Benz Mechelen zal uw dossier door ons worden opgevolgd. Zo zullen wij contact met u opnemen en een afspraak met u maken voor het expertiseren van de schade om hiervan een bestek op te stellen. Vervolgens kunt u bij ons een afspraak inplannen voor het herstellen van uw voertuig.

   

 4. Ik heb schade aan mijn wagen en wil dit herstellen zonder tussenkomst van de verzekeringen.

  U komt langs met uw wagen bij Mercedes-Benz Mechelen, wij bekijken samen met u de schade en stellen voor u een bestek op maat op. U krijgt meteen de mogelijkheid een afspraak in te boeken voor de herstelling van uw wagen.

   

 5. Hoe ontvang ik mijn factuur?

  Een factuur zal na het herstellen van uw voertuig worden opgestuurd naar de eigenaar van de wagen. Ook wanneer uw schade hersteld wordt via de verzekeringen zult u alsnog een factuur opgestuurd krijgen. 

   

 6. Hoe dien ik mijn factuur te betalen?

  1. Het betalen van het herstelfactuur kan op twee manieren verlopen wanneer uw wagen hersteld wordt via de verzekeringen.

    

   De eerste mogelijkheid is de directe betaling. Bij directe betaling zal uw factuur rechtstreeks betaald worden vanuit uw verzekeringen aan Mercedes-Benz Mechelen. Alsnog krijgt u thuis het herstelfactuur in de bus, deze dient u te negeren en kunt u aanschouwen als betaald. Dit staat vermeld op het factuur.

    

   De tweede mogelijkheid is, wanneer er geen sprake is van een directe betaling zal het bedrag dat aan u gefactureerd wordt vanuit uw verzekeringen naar u worden gestort en dient u zelf de betaling door te voeren aan Mercedes-Benz Mechelen.

    

  2. Herstellingen die worden doorgevoerd zonder aangifte aan verzekeringen worden beschouwd als een herstelling voor eigen kosten. De factuur zal naar u worden opgestuurd met de vraag tot betaling.

    

    

    

 7. Interne expertise, wat houdt dit in?

  1. U hebt een schade geleden en wilt weten wat deze schade juist inhoud. Bij Mercedes-Benz Mechelen gaan we samen met u tot aan de wagen, we bekijken de schade en stellen u op de hoogte van de herstelkosten. Wenst u een herstelling te laten uitvoeren dan kan u meteen een afspraak inplannen. 

    

  2.  Wanneer u uw verzekering wenst in te schakelen, zullen de nodige foto’s en bestek worden opgesteld door Mercedes-Benz Mechelen en doorgestuurd naar uw verzekering. Wij behandelen uw dossier verder en houden u op de hoogte van de stand van uw dossier. Zodra de herstelkost wordt goedgekeurd nemen wij contact op met u voor het plannen van een afspraak voor herstelling.

    

    

 8. Externe expertise, wat houdt dit in?

  Bij het melden van een schade aan uw verzekeringen zal in een aantal gevallen uw verzekering een expert aanstellen. U wordt verzocht de wagen te laten expertiseren door de aangestelde externe expert die op zijn beurt een afspraak met u maakt voor de expertise. Zodra de expert goedkeuring geeft over de herstelkosten nemen wij contact met u op  en kan er een afspraak worden gemaakt voor herstelling. 

   

 9. Wat is een foto expertise?

  Als vertrouwd herkend hersteller is de tussenkomst van een expert niet steeds vereist. Ons foto dossier en voorlopig bestek wordt verwerkt bij de verzekeraar of expertisebureau. Via een fotoanalyse met bijhorende schadeberekening van uw voertuig krijgen wij meestal onmiddellijk de toelating om aan de herstelling te starten zonder fysieke tussenkomst van een expert. Hierdoor ontstaan er geen onnodige verplaatsingen en wachttijden voor afspraken.

   

 10. Wat als ik niet akkoord ga met het expertise bedrag?

  Wanneer u het niet eens bent met het door de expert vastgestelde bedrag is het aangeraden dit rechtstreeks met de expert zelf te bespreken. Komt u niet tot een akkoord, heeft u het recht een tegenexpert naar keuze aan te stellen. Beide experten zullen trachten een akkoord te bereiken. Lukt dit niet, dan kan er een derde expert worden aangesteld die het dossier verder afwerkt.  

   

 11. Soorten totaal verlies: technisch of economisch totaal verlies?

  1. Technisch totaal verlies: het is technisch onmogelijk om uw voertuig te herstellen opdat u op een veilige manier nog terug kunt rijden.

  2. Economisch totaal verlies: een herstelling is economisch niet verantwoord omdat de herstelkosten + de waarde van de wagen na ongeval, hoger liggen dan de werkelijke waarde van uw voertuig voor ongeval. Hoe ouder het voertuig hoe hoger de kans op een totaal verlies.

Meer info: contacteer David De Vroe 015 40 11 58 of david.devroe@daimler.com